mnbarts_logo_header

Benkő Barnabás

Budapest, 1994

A Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakán 2021-ben végzett Benkő Barnabás, mestere Chilf Mária volt. Egy évvel később debütáló kiállítása a Barabás Villában nagy érdeklődést váltott ki, azóta a Resident Art képviselt művésze.

Képeinek kompozíciós elvét egy többrétegű ütközőzóna kialakítása adja: vízszintes vagy függőleges irányban felvitt, párhuzamos sávokkal tagolja a képfelületeket, amelynek rétegeit versengve fedi el egymással. Festményeiben a személytelennek ható kitakarást, a korábbi képi elemek részleges “törlését” vegyíti az Én partizánakciójú birtokba vételével, a felülírás expresszív gesztusával – mindez megjelenhet egy újabb színkóddal felvitt, vad ecsetnyomként, sprayzett graffiti tagként, esetleg korábbi festményekről lehúzott maszkolószalagok kollázsaként. Ennek eredményéül olyan dinamikus kép-komplexumok jönnek létre, ahol a hiátusok ellenére egyidejűleg több alkotás percepciója, képmélységeinek illúziója villan fel. Benkő mintha a városi tér imaginatív re- és dekonstrukcióját hajtaná végre azzal, hogy egy adott képen belül archeológiai archívumba rendezi a szobabelsők reluxáin camera obscura módjára tükröződő külvilág színkavalkádos látványát, az üzlethelyiségek lehúzott fémredőnyein roskadozó írásnyomokat, és a virtuális képáradat hibás információhalmazait.

 Sávok, bordó no1 (2022) és Sávok kéken no1. című alkotásai jelenítik meg legjobban azt a fajta kettős irányú, feszült harmóniában robbanó dinamikusságot, amely hologram érzetét adva készteti rá befogadóját függőleges, fel-le mozgásra. Mintha ezzel a festmények másik képrétegei alá lehetne bepillantani, vagy olyan reklámfelületet látnánk, amely 3 eltérő képet mutat rövid időn belül váltakozva, a mű pedig éppen az átfordulás határpontját ragadta meg. A szembeötlő gesztusok “[…] a térrel együtt az idő dimenziója felé is megnyitják az értelmezés tartományát” – írta e kapcsán Schneller János művészettörténész. A gyűjtemény és Benkő Barnabás praxisában is azonban izgalmas kivételt, pólust jelent a Sávok kék alapon (2021), amely inkább a Mark Rothko, Barnett Newman és a color field painting esszenciáját elsajátítva enged be a lírai hangnem mély rétegeibe.

Szabó Annamária