mnbarts_logo_header

Koszorús Rita

Pozsony, 1988

Ellentétpárok és ellentmondások sokasága intelligens eleganciával találkozik a pozsonyi születésű művész alkotásaiban. Koszorús Rita művészete esetleges, de tűpontosan megtervezett, akció-alapú, de tradíció követően festészeti, konzervatívan modern, de rebellisen kortárs egyszerre. A Pozsonyban végzett művész a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Bukta Imre és Kiss Péter vezetése alatt is folytatott tanulmányokat. Prágában, Portóban, Párizsban és Berlinben is részt vett rezidencia programokon, ez a nemzetköziség hozzájárul művészete sokoldalúságához. Festészeti stabilitását jól tükrözi, hogy 2021-ben a Mal’ba – VÚB banka festészeti díj fiatal művészek díjat, 2022-ben pedig a NOVUM művészeti díjat és ösztöndíjat nyerte el.

Koszorús Rita művészetének alapja a schMERZ fogalma. A Merz koncepció a sokak által unikálisnak tartott Kurt Schwitters (1887-1948) sokoldalú alkotó találmánya. A dadaista attitüd követői közül sokak szerint Schwitters testesítette meg igazán a dada művészeti ethoszt úgy, hogy művészete teljes fúzióban állt a hétköznapi élettel, és látszólag teljesen ellentmondásos állításokat tett a legnagyobb nyugalommal egymás mellé. Koszorús Rita ezt a hozzáállást követi, amikor az absztrakt festményeit kollázs alapokra helyezi. A műveken a felületek esetlegessége, a körvonalak remegése lehet teljesen véletlenszerű gesztus eredménye, de közelebbről szemlélve egyértelmű, hogy pontosan megtervezett, mozdulatból kiinduló, de tökéletesen átgondolt formákkal találkozunk. A spontaneitás jelenik meg az installációkban is, a térben elhelyezett művek jelenléte lehet odavetett és esetleges, azonban a fújt felületek pasztelles játéka egyértelműen megtervezett, precíz munkát tükröz. A schmerz szó jelentése fájdalom, és a művek nagy részén érezni ezt – nehéz is lenne a képre puskával való lövöldözést másként érzékelni. Ez a nyílt fájdalom fordul át nosztalgikus szomorúságba az absztrakt formanyelvvel, amelynek érzékenysége tökéletes egy vélt és vágyott belső világ bemutatására. Ugyan Koszorús Rita számára a festészeti absztrakcióhoz való ragaszkodás művészetének fontos aspektusa, játszi könnyedséggel hagyja ezt maga mögött, és mozdul ki a műtárggyal a természetbe, és egy parkban, vagy a tengerparton saját maga bontja le alkotásai konzervatív referencia pontjait, és kortárs csavarral értelmezi át a modern hagyatékra épülő munkáit.

Vékony Délia